باز هم باران ، با گوهر های گرم و سوزان . این بار هم مانند همیشه نه بر بام خانه بلکه بر پهنای صورت طفل دلم! نمیدانم چرا در تمامی فصول سال ،دل من زمستانی است؟ یعنی دل من فصل بهار ندارد؟وقتی اینجا در زمین خشک سالی است پس چرا زمین دل من همیشه بارانی وخیس است ؟ تاریخ : شنبه 13 شهریور 1395 | 21:37 | چاپ | نویسنده: رضا نوربخش | نظرات (0)

انجام پایان نامه مدیریت

مشاوره و انجام پایان نامه مدیریتمشاوره و انجام مقاله و انجام پایان نامه مدیریت و MBA ، مشاوره و انجام پروژه، انجام پایان نامه و مقاله کلیه گرایش های مدیریت و MBAتوسط فارغ التحصیلان ارشد و دکتری دانشگاه تهراناعم فعالیت های متخصصان دپارتمان مدیریت مشاوران تهران-- مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت دولتی، مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت بهره وری، مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت صنعتی،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت مالی، مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی،مشاوره وانجام پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت شهری،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریتاجرایی،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت آموزشی،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت بانکداری،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت بحران،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریتMBA،مشاوره و انجام پایان نامه مدیریتEMBA ،مقاله علمی و پژوهشی و ISIبرای کلیه گرایش های فوق

 

مراحل انجام پایان نامه مدیریت 

انتخاب موضوع بر اساس جدیدترین مقالات ارائه شده در سال های اخیرنوشتن پروپوزال پایان نامه مدیریت بر اساس اصول روش تحقیقنوشتن ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق جامعتعیین روش تحقیق بر اساس اصول روش تحقیق علمی( کمی: بر اساس هدف کاربردی، بنیادی و تحقیق و توسعه و بر اساس گردآوری داده ها، توصیفی، پیمایشی، همبستگی و …. کیفی: اقدامپژوهی،مطالعهموردی،مردمنگاریو …)طراحی پرسشنامه بر اساس آخرین متد علمیتحلیل داده های پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار های آماری، آزمون همبستگی پایان نامه مدیریت، آزمون رگرسیون پایان نامه مدیریت، آزمون های ناپارامتریک پایان نامه مدیریت، آزمون تی استیودنت پایان نامه مدیریت، آزمون انوای پایان نامه مدیریت و آمار توصیفی پایان نامه مدیریتتحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پایان نامه مدیریت(مرتبه اول و دوم)انجام آزمون مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و آزمون مدل پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار لیزرلرتبه بندی متغیرهای تحقیق پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزارexpert choiceنتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتیاستخراج مقاله علمی، پژوهشی قبل از جلسه دفاع تهیه نسخه نهایی و قابل چاپ همراه با فهرست بندی، چکیده، صفحه تقدیر وتاریخ : سه‌شنبه 18 خرداد 1395 | 14:16 | چاپ | نویسنده: رضا نوربخش | نظرات (0)

آلبر کامو :

خدا به انسان می گوید :
من خانه هستم .. ، در بزن .
با هم چای میخوریم و گپ میزنیم
تو سبُک میشوی ..و ..
و من نظرم را در مورد تو عوض میکنم
و کاری میکنم تا دلت گرم شود .
لازم نیست سر سجادۀ نماز باشی
می توانی همانطور که در حال چای خوردن هستی با من حرف بزنی
یا .. همانطور که در حال گوش دادن به موسیقی هستی
من هم از موزیک خوشم می آید
خودم به انسانها آموزش داده ام بنوازند ،
به بعضی از آنها الهام کردم چگونه ساز های متفاوت بسازند
و نغمه های شورانگیز از آن بیرون بکشند ،
با رقص هم مخالف نیستم .
ببین پروانه ها چگونه می رقصند .
گُل در حال رقص است .
ابرها درحال رقصند.
به کودکان نگاه کن ، پاک و معصومند و مدام درحال رقصند.
گاهی خدا می گوید : مزاحم نیستی
در بزن با هم یک چای بنوشیم و گپ بزنیم ...
ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻦ،
ﻣﻦ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺎﺵ ... چقدر زیباست، انسان با این تفکر زندگی کنه که همیشه و در هر حالت میتونه با خدای خودش حرف بزنه تاریخ : سه‌شنبه 4 خرداد 1395 | 11:16 | چاپ | نویسنده: رضا نوربخش | نظرات (0)

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! گاهی تاوان حرف زدن، قفس است.

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! گاهی تاوان حرف زدن، قفس است.

کلاغ بدون اجازه و البته به اسم «ژان ژاک روسو» شیر کرد.

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! گاهی تاوان حرف زدن، قفس است. تو چرا در قفس نیستی؟

کلاغ گفت: چون من حرف نمی زنم.

طوطی گفت: پس الان داری چه غلطی می کنی؟

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! گاهی تاوان حرف زدن، قفس است.

کلاغ گفت: مرتیکه خوابیدی اون تو، تخمه کیلویی 10 تومن می شکنی تاوان تاوانم می کنی؟

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

طوطی جواب داد: برای اینکه من حرف می زنم! یه گوسفندم داریم سیگار می کشه. بیا ببینمون!

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

طوطی بادی به گلو انداخت و گفت: قفس بشکن که بیزارم، از آب و دانه در زندان.

کلاغ گفت: به امید روزی که همین جمع، بیرون قفس!کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

طوطی ماده ای آمد و روی قفس نشست و یک سکه تمام از طوطی گرفت و رفت. طوطی به کلاغ گفت: حالا فهمیدی؟

کلاغ از طوطی پرسید: داداش آتیش داری؟

طوطی گفت: نمی پرسی برای چه در قفس هستم؟

کلاغ گفت: نه!

طوطی سخن نگفت.

کلاغ از طوطی پرسید: چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟

طوطی عکسی نشان داد که در آن کرکسی داخل قفس بود.

این بار کلاغ سخن نگفت.

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

طوطی جواب داد: قفس دارم، پس هستم. اینو جدم که طوطی دکارت بود گفته.

کلاغ از طوطی پرسید: برای چه در قفس هستی؟

طوطی جواب داد: من از شما می پرسم چرا در قفس هستم؟

کلاغ گفت: این شوخیو شماره قبل کرده بودی.

طوطی گفت: می تونم می کنم. می تونی بکن.

کلاغ پرهایش ریخت و فرار کرد. تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1395 | 21:37 | چاپ | نویسنده: رضا نوربخش | نظرات (0)

گرگی استخوانی در گلویش گیر کرده بود، بدنبال کسی می گشت که آن را در آورد تا به لک لک رسید و از او درخواست کرد تا او را نجات دهد و در مقابل گرگ مزدی به لک لک بدهد. لک لک منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد و طلب پاداش کرد. گرگ به او گفت همین که سرت را سالم از دهانم بیرون آوردی برات کافی است.
وقتی به فرد نالایقی خدمت می کنی تنها انتظارت این باشد که گزندی از او نبینی

دنیا پر از تباهی است نه بخاطر آدمهای بد بلکه بخاطر سکوت آدمهای خوب.تاریخ : دوشنبه 9 فروردین 1395 | 11:15 | چاپ | نویسنده: رضا نوربخش | نظرات (0)
<< 1 2 3 4 5 ... 7 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
خرید ساعت دیواری |خرید لوازم دیجیتال| خرید ساعت مچی |خرید تی شرت | خرید ساعت دیواری |خرید لوازم دیجیتال| خرید ساعت مچی |خرید تیشرت |خرید تی شرت | | خرید لوازم آشپزخانه | خرید لوازم کاربردی | 

  • گویوز